Menu
Obec Nižný Slavkov
Nižný
Slavkov

Kontakty na členov RT

    

     Centrum rozvojového tímu (CRT) v obci Nižný Slavkov pozostáva z týchto členov:      

Rozvojový pracovník plánovania

Mgr. Júlia Amešná

0910 401 011

 organizácia komunitných stretnutí

 projekty a aktivity v rámci rozvojového tímu

 ► plánovanie činností a koordinovanie členov RT

  tvorba Rozvojového plánu obce

Nene

Zuzana Hangurbadžová

Viera Peštová

►    podpora zdravého vývinu detí

►   pomoc s výchovou a starostlivosťou o dieťa

►   príprava detí na škôlku prostredníctvom hier a aktivít

 

Nenementorka

Simona Stoláriková

►   podpora a usmerňovanie Nene pri práci s deťmi, rodičmi a rodinami

►   konzultuje  problémové situácie s príslušnými odborníkmi

►   spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby

 

Rozvojový pracovník pre bývanie

Ružena Laciová

►   zmapovanie a analýza bytovej situácie a problémov súvisiacich s politikou                bývania sídelnej komunity

►   analýza sociálnej situácie a možnosti človeka 

►   motivácia k udržaniu bývania resp. štandardného bývania prostredníctvom              platovej disciplíny

 

Rozvojový pracovník pre mládež

Mária Kozáková

►   zmapovanie aktuálnych potrieb a problémov mladých  ľudí sídelnej komunity

►   spolupráca s učiteľmi základných a stredných škôl

►   pomoc a podpora mladých ľudí pri dokončení základného vzdelania

►   podpora študentov stredných škôl k ukončeniu štúdia

►   podieľa sa na príprave budúceho povolania

 

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

Bc. Mária Hovancová

►   sprostredkovávanie možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa        vzdelania

►   podpora rozvoja zručností, ktoré klient potrebuje na získanie zamestnania

►   pomoc klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia klientom vstupu na trh          práce

Sociálny pracovník

Mgr. Anna Kulpová

Mgr. Romana Skladaná

prioritnou úlohou je poskytovanie sociálnej pomoci pre jednotlivcov a rodiny,   

     ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie

aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny so sociálnymi     

     problémami v rámci marginalizovaných rómskych komunít a ostatných

     obyvateľov

poskytuje základné informácie v krízových situáciách

poskytuje sociálnu intervenciu  a plánovanie procesu riešenia sociálneho

     problému

Asistent mládeže

Bc. Ivana Kapitančíková

► vykonáva administratívne činnosti spojené s evidenciou rôznych údajov a dát 

► spolupracuje pri budovaní spolupráce rodiny a školy v mimoškolských

      činnostiach 

► asistuje pri orgnizovaní a realizácii záujmových a voľnočasových aktivít pre deti, 

     mládež a dospelých

Asistent vzdelávania

Mgr. Lenka Spodníková

► vykonáva administratívne činnosti spojené s evidenciou rôznych údajov a dát

► v spolupráci s nene a nenementorkou pomáha v rozvoji rodičovských zručností

► asistuje pri individuálnych a skupinových aktivitách s deťmi a rodičmi

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:28

Slnko zapadá:19:41

Partnerské obce

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na