Menu
Obec Nižný Slavkov
Nižný
Slavkov

Starosta obce: Ing. Jozef Kamenický

Kontakt: 051/4591224starosta

Mobil: 0907 971 019

e-mail: starosta@niznyslavkov.sk

Jozef KAMENICKÝ, Ing.

starosta obce Nižný Slavkov, 62 r.

Narodil sa 7. júna 1959 v Levoči.

Vzdelanie:

1965 - 1974 ZDŠ Vyšný Slavkov, Nižný Slavkov; 1974 - 1978 Gymnázium v Levoči; 1978 - 1983 Vysoká škola Poľnohospodárska v Nitre, Mechanizačná fakulta, 1988 - 1990 Vysoká škola Poľnohospodárska v Nitre, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, Katedra pedagogiky a sociológie

Kariéra:

1983 - 1984 základná vojenská služba, České Budějovice; 1984 mechanizátor poľnohospodárskej výroby na Roľníckom družstve v Oľšavici okres Levoča; 1984 - 2002 učiteľ odborných predmetov na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Lipanoch, zároveň externý učiteľ na Gymnáziu v Lipanoch; 2002 - doposiaľ starosta obce Nižný Slavkov, 2016 - štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, po 14 rokoch z funkcie starostu obce zo zákona odstúpil. Po rozviazaní koaličnej zmluvy a odchode strany Sieť z vlády, skončil vo funkcií štátneho tajomníka a v novembri 2016 v dodatkových voľbách získal opätovne dôveru voličov obce a stal sa znova starostom obce Nižný Slavkov

Občianske a spoločenské aktivity:

1985 - 2002 Inštruktor autoškoly v Lipanoch;  1990 - 2002 Skúšobný komisár poľnohospodárskych strojov Inštitút výchovy a vzdelávania MVPŽ SR, Nitra; 1990 - Lektor riadenia, obsluhy a nastavenia obilných kombajnov, Inštitút výchovy a vzdelávania MPVž SR Nitra;

Členstvá:

1995 - 2002 Člen sekcie kabinetu poľnohospodárskych predmetov Metodické centrum, Prešov; 1991 - 2002 člen odbornej sekcie kurzov v rezorte poľnohospodárstva a výživy Inštitút výchovy a vzdelávania MPVž SR, Nitra; 1991 - člen odbornej sekcie sekcie kurzov v rezorte poľnohospodárstva a výživy, Inštitút výchovy a vzdelávania MPVž SR Nitra; člen strany Sieť; predseda miestneho centra Sabinov; 2016 - člen predsedníctva, podpredseda strany Sieť; 2016 – podpredseda Národnej protinákazovej komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2016 – člen Komisie pre koordináciu politiky zmeny klímy, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2016 – člen komory za verejnú správu Rady vlády Slovenskej republiky, člen ZMOS a všetkých združení vyplývajúcich z funkcie starostu;

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta je štatutárnym orgánom obce.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • predsedu samosprávneho kraja,
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • podľa osobitného zákona.

Starosta

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva obecnú správu,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým orgánom,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Komisie: 

 • Finančná komisia, komisia pre rozpočet a správu majetku obce
 • Komisia pre kultúru, športové aktivity, vzdelávanie a zbor občianskych záležitostí
 • Komisia pre územné plánovanie a výstavbu
 •  Komisia verejného poriadku a riešenia priestupkov

Zástupca starostu obce

Zástupca starostu obce:  Peter Rajčuľa

Životopis

Adresa: Nižný Slavkov 3, 082 75              peter

Dátum narodenia: 8.2.1971

Miesto narodenia: Prešov

Rodinný stav: ženatý    

Národnosť: slovenská

Vzdelanie:

1985 – 1988: SOU dopravné v Prešove

1977 – 1985: Základná škola, Nižný Slavkov 72

Pracovné skúsenosti:

2014: Sanas, Sabinov (strojný zámočník)

1998-2013: Prostav, Košice (zvárač, zámočník,                                               šofér)

1995-1998: Kovorob, Lipany (zvárač)

1993-1995: Ekosystém, Prešov (zvárač)

1989-1992: Vojenský opravárensky podnik, Prešov

Osobitné schopnosti:

vodičské oprávnenie skupiny C (prax 22 rokov),  držiteľ zváračského preukazu (ZG1, ZM1, ZE1), držiteľ  karty vodiča

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.  Zástupca starostu je  členom Obecnej rady. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia  § 13a ods. 1 písm. c) až i), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Samospráva

Sviatok

Meniny má Andrej, Ondrej, Andreas

Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:07

Slnko zapadá:15:42

Partnerské obce

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na