Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

  • Horní Slavkov

  • Malý Slavkov

  • Slavkov pod Hostýnem

  • Slavkov u Brna

  • Slavkov u Opavy

  • Slavkov u Uh. Hradiště

  • Slavkovce

  • Slawkow

  • Veľký Slavkov

  • Vyšný Slavkov

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Osvedčovanie podpisov a listín

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 265x | 26.10.2016

Generálna plná moc Stiahnuté: 217x | 26.10.2016

Splnomocnenie Stiahnuté: 213x | 26.10.2016

Splnomocnenie k prepisu auta Stiahnuté: 262x | 26.10.2016

Splnomocnenie na zastupovanie Stiahnuté: 260x | 26.10.2016

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok Stiahnuté: 215x | 26.10.2016

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 219x | 26.10.2016

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 221x | 26.10.2016

Súhlas k trvalému pobytu Stiahnuté: 238x | 26.10.2016

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov Stiahnuté: 222x | 26.10.2016

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 147x | 20.09.2017

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie Stiahnuté: 181x | 20.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 162x | 20.09.2017

Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác Stiahnuté: 147x | 20.09.2017

Prehlásenie stavebného odborného dozoru Stiahnuté: 144x | 20.09.2017

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 164x | 20.09.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 152x | 20.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia Stiahnuté: 148x | 20.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 153x | 20.09.2017

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 146x | 20.09.2017

Stránka