Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

  • Horní Slavkov

  • Malý Slavkov

  • Slavkov pod Hostýnem

  • Slavkov u Brna

  • Slavkov u Opavy

  • Slavkov u Uh. Hradiště

  • Slavkovce

  • Slawkow

  • Veľký Slavkov

  • Vyšný Slavkov

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Osvedčovanie podpisov a listín

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 395x | 26.10.2016

Generálna plná moc Stiahnuté: 303x | 26.10.2016

Splnomocnenie Stiahnuté: 298x | 26.10.2016

Splnomocnenie k prepisu auta Stiahnuté: 383x | 26.10.2016

Splnomocnenie na zastupovanie Stiahnuté: 419x | 26.10.2016

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok Stiahnuté: 289x | 26.10.2016

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 290x | 26.10.2016

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 288x | 26.10.2016

Súhlas k trvalému pobytu Stiahnuté: 317x | 26.10.2016

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov Stiahnuté: 293x | 26.10.2016

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 225x | 20.09.2017

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie Stiahnuté: 306x | 20.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 228x | 20.09.2017

Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác Stiahnuté: 215x | 20.09.2017

Prehlásenie stavebného odborného dozoru Stiahnuté: 212x | 20.09.2017

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 232x | 20.09.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 220x | 20.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia Stiahnuté: 210x | 20.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 217x | 20.09.2017

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 212x | 20.09.2017

Stránka