Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

  • Horní Slavkov

  • Malý Slavkov

  • Slavkov pod Hostýnem

  • Slavkov u Brna

  • Slavkov u Opavy

  • Slavkov u Uh. Hradiště

  • Slavkovce

  • Slawkow

  • Veľký Slavkov

  • Vyšný Slavkov

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Osvedčovanie podpisov a listín

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 200x | 26.10.2016

Generálna plná moc Stiahnuté: 181x | 26.10.2016

Splnomocnenie Stiahnuté: 180x | 26.10.2016

Splnomocnenie k prepisu auta Stiahnuté: 203x | 26.10.2016

Splnomocnenie na zastupovanie Stiahnuté: 225x | 26.10.2016

Evidencia obyvateľstva

Odhlasovací lístok Stiahnuté: 182x | 26.10.2016

Prihlásenie na prechodný pobyt Stiahnuté: 188x | 26.10.2016

Prihlásenie na trvalý pobyt Stiahnuté: 190x | 26.10.2016

Súhlas k trvalému pobytu Stiahnuté: 206x | 26.10.2016

Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov Stiahnuté: 190x | 26.10.2016

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 114x | 20.09.2017

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie Stiahnuté: 137x | 20.09.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 126x | 20.09.2017

Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác Stiahnuté: 115x | 20.09.2017

Prehlásenie stavebného odborného dozoru Stiahnuté: 113x | 20.09.2017

Sadzobník správnych poplatkov Stiahnuté: 132x | 20.09.2017

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 121x | 20.09.2017

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia Stiahnuté: 119x | 20.09.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 117x | 20.09.2017

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 112x | 20.09.2017

Stránka