Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

  • Horní Slavkov

  • Malý Slavkov

  • Slavkov pod Hostýnem

  • Slavkov u Brna

  • Slavkov u Opavy

  • Slavkov u Uh. Hradiště

  • Slavkovce

  • Slawkow

  • Veľký Slavkov

  • Vyšný Slavkov

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu a zateplenie obecného úradu 3

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

"Naša obec získala licenciu na profesionálny program GstarCAD. Je určený na technické kreslenie   https://www.gstarcad.sk/

Informačný plagát

 

Projekt ZŠ s MŠ Nižný Slavkov

plagát pro d2

info na web

 

Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov  v budove obecného úradu a kultúrneho domu Nižný Slavkov

 

Obec Nižný Slavkov na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom „Rekonštrukcia elektroinštalačných rozvodov  v budove obecného úradu a kultúrneho domu Nižný Slavkov„ ukončila stavebné práce v budove obecného úradu a kultúrneho domu, kde predmetom zákazky bolo uskutočnenie  nie bežne dostupných stavebných prác na  zabezpečenie vykonania prác spojených s rekonštrukciou elektroinštalácie :

 - výmenu elektrických rozvodov

 - výmenu svetelnej inštalácie

 - výmenu zásuvkovej inštalácie

 - výmena elektrických rozvádzačov

 - vysprávky a maľba

 - revízna správa

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola 11 973,46 Eur bez DPH, 14 966,82  EUR s DPH

Rekonštrukciu realizoval úspešný uchádzač na základe vyhodnotenia cenových ponúk k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky Ján Pavel, elektrorevízie, elektromontážne práce, 082 73 Šarišské Dravce214, IČO: 10666249, DIČ: SK 1020760554, cenová ponuka zákazky 12 002,80 bez DPH, 14 966,00 Eur s DPH. Uvedený uchádzač v rámci  svojej cenovej ponuky predložil kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať elektroinštalačné práce podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

Termín splnenia predmetu zmluvy bol od 1. augusta 2017  a termín ukončenia bol podľa čl. II. Zmluvy o dielo č. 8/2017 30. september 2017.

Rekonštrukcia bola ukončená 18. septembra 2017.

123456789101213141516171819202122

 

 

Rekonštrukcia kuchyne Základnej školy s Materskou školou

 

Obec Nižný Slavkov v zmysle uznesenia  č. 19/2017 z 3. riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Nižný Slavkov konaného dňa 26.5.2017 a na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s nízkou hodnotou podľa     § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom „Rekonštrukcia kuchyne Základnej školy s Materskou školou„ ukončila stavebné práce, kde predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác v priestoroch kuchyne ZŠ s MŠ.

Predmetom zákazky bolo uskutočnenie nasledujúcich stavebných prác v kuchyni boli:

1. Demontáž starých obkladov

2. Demontáž starého vodovodného potrubia a kanalizácie

3. Montáž nových rozvodov voda a kanál

4. Montáž umývadiel, výlevky, vodovodných batérií

5. Výmena dverí a výdajných okien

6. Pokládka nových obkladov a dlažby

7. Náter klasickými bytovými farbami

 

Predpokladaná hodnota zákazky bola 16 778,58 Eur bez DPH, 20 973,23 Eur s DPH

Rekonštrukciu jedálne realizoval Ján Bašista –Kameň, 082 75 Nižný Slavkov 282,   IČO: 33954682 /nie je platcom DPH/ s cenovou ponukou 20 951,70 Eur s DPH.

Termín splnenia predmetu zmluvy č. 7/2017 bol od 18. júla 2017  a termín ukončenia je podľa čl. II. Zmluvy o dielo č.7/2017 31. august 2017.

Rekonštrukcia bola ukončená 18.augusta 2017

123456788910111213141516171819202123242627293032333536373738

 

Projekt:Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nižný Slavkov

vo

 

 

Projekt: Nižný Slavkov - Regenerácia verejného priestranstva obce

regeneracia

 

 

Projekt: Regenerácia verejného priestranstva v obci Nižný Slavkov

 

reg. ver. priestranstva

 

 

Projekt: Zmena palivovej základne - ZŠ s MŠ Nižný Slavkov

zmena palivovej základne

 

 

Projekt: Regulácia potokov v obci Nižný Slavkov - Slavkovský potok a Čierny močiar

regulacia potokov