Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

  • Horní Slavkov

  • Malý Slavkov

  • Slavkov pod Hostýnem

  • Slavkov u Brna

  • Slavkov u Opavy

  • Slavkov u Uh. Hradiště

  • Slavkovce

  • Slawkow

  • Veľký Slavkov

  • Vyšný Slavkov

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Multifunkčné ihrisko

Výstavba multifunkčného ihriska v obci Nižný Slavkov

„ Nenávratný finančný príspevok  - Multifunkčné ihrisko “

 

Číslo podopatrenia:  7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Oblasť zamerania:    6B   Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Názov projektu:       Základná škola Nižný Slavkov – Multifunkčné  ihrisko

Kód projektu:  074PO220229

Číslo výzvy:    22/PRV/2017

Číslo zmluvy:  074PO220229   

Oprávnený výdavok na projekt : 65 199,68 EUR                                                  

 

Predmetom stavby je multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom na parcele reg.  KN-C č. 284, 285/1 v k. ú. Nižný Slavkov zapísaných na LV č. 1218, ktorá bude plniť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe športový areál ZŠ s MŠ, ktorá je svojím charakterom určená na prevádzkovanie viacerých športov najmä  futbalu, hádzanej, volejbalu, basketbalu a tenisu.

 

Technická charakteristika ihriska o rozmeroch 40 x 20 m:

 

- drenáž zbernými lúčmi DN 80 mm a zberným potrubím DN 100 mm

- základy pre záhonové obrubníky

- výkopy pre základy a elektrické rozvody

- izolácia geotextília

- povrch bez údržbový štrkový násyp v minimálnej hrúbke 150 mm

- rovinatosť a zhutnenie v zmysle platných noriem

- spád ihriska od stredu 0,5 %

- ihrisko s umelou trávou a kremičitým pieskom

- oplotenie plotom, dolná časť ako mantinel spolu do výšky 3 000 mm

- dva vstupy na ihrisko bráničkou 900/2 000 mm a bránou 3 000/3 000 mm

 

 Povrch ihriska s multifunkčným  umelým trávnikom:

 

-výška vlasu 20mm,

-kvalita10400 Dtex,

-počet vpichov 20 000/m2,

-vlas PE monofilament,

-podložka100% PP-polypropylén,

-hrúbka vlákna 180 mikrónov,

-priepustnosť vody min 60 l/min,

-celková hmotnosť trávnika je min. 2000 g/m2

 

 

Konštrukcia  mantinelov:

 

Zhotovenie oplotenia na celkovú výšku 1+3,0 m po obvode ihriska PE  ochrannej siete a s mantinelmi z bieleho polyetylénu, hr.10mm, pozinkovaná konštrukcia

 

Minimálne podmienky na vybavenie ihriska:

 

-bránky pre futbal minimálnych rozmerov 3 x 2 m, vyhotovené z materiálu s vysokou mierou odolnosti voči korózii a poveternostným vplyvom oceľ -AL, sieť, puzdra

-multifunkčné stĺpiky pre volejbal +sieť +montážne puzdra

-basketbalová konštrukcia s doskou a košom 180x105cm

-multifunkčné stĺpiky pre tenis +sieť +montážne puzdra +príslušenstvo

-minimálne 8 ks  reflektorov 1 400 W osvetlenia vrátane stĺpov výšky 6 m     pripojenie na zdroj energie do vzdialenosti 20m