Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

  • Horní Slavkov

  • Malý Slavkov

  • Slavkov pod Hostýnem

  • Slavkov u Brna

  • Slavkov u Opavy

  • Slavkov u Uh. Hradiště

  • Slavkovce

  • Slawkow

  • Veľký Slavkov

  • Vyšný Slavkov

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu a zateplenie obecného úradu 3

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

COVID -19

Typ: ostatné
NOVÉ opatrenia platné od 03.júna 2020

Nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Od stredy 3. júna sa opäť menia pravidlá pri nosení rúšok. Nariadenie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý k novému uvoľneniu opatrení pripojil aj niekoľko výnimiek pri nosení rúšok. Po novom rúška napríklad nebudú musieť nosiť vôbec deti do troch rokov a zložiť ich budú môcť aj návštevníci kúpalísk či wellness zariadení.

Výnimky z nosenia rúšok sa vzťahujú na:

– deti do 3 rokov veku (doteraz to platilo pre deti do 2 rokov veku),
– osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre (doteraz bola vzdialenosť stanovená na minimálne 5 metrov),
– osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre (doteraz to platilo na 5 metrov),
– deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu,
– osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,
– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

Výnimky z povinného nosenia rúšok sa naďalej týkajú aj:

– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
– osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
– pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
– žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
– žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
– poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
– deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
– osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
– účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu.


Vytvorené: 3. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2020 13:57
Autor: