Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

 • Horní Slavkov

 • Malý Slavkov

 • Slavkov pod Hostýnem

 • Slavkov u Brna

 • Slavkov u Opavy

 • Slavkov u Uh. Hradiště

 • Slavkovce

 • Slawkow

 • Veľký Slavkov

 • Vyšný Slavkov

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

Typ: ostatné
Oprava hasičskej zbrojnice a pošty.

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie ochrany pred požiarmi prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy DHZ Nižný Slavkov.

Čiastkové ciele:

- Zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov vybavenosti objektu hasičskej zbrojnice

- Zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky objektu hasičskej zbrojnice

- Skvalitniť podmienky výkonu DHZ

Realizáciou dosiahneme skvalitnenie prípravy členov DHZ na zásahy, skvalitníme podmienky práce DHZ a skvalitníme a zefektívnime prácu členov DHZ pri zásahoch, odstránime logistické a technické prekážky pri výkone zásahu (počas povodní a krízových situáciách nebudú musieť členovia DHZ využívať priestory OcÚ), zvýšenie ochrany verejných priestranstiev pred požiarmi, skvalitnenie koordinácie so zložkami integrovaného záchranného systému, zníženie energetickej náročnosti budovy a zároveň ochranu novej hasičskej techniky pred poveternostnými vplyvmi.

Hasičská zbrojnica sa nachádza v strede obce a jej technický stav je dlhodobo nevyhovujúci. Členovia DHZ majú málo priestoru v existujúcich priestoroch, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje pripravenosť a reakčný čas výjazdu. V požiarnej zbrojnici absentuje hygienické zariadenie, šatňový priestor, školiaca miestnosť a celkový stav budovy je nevyhovujúci. Hlavne počas povodní, ktoré sa opakujú aj niekoľko krát ročne sú nútení improvizovať a používať priestory obecného úradu, čo komplikuje zásahy práve v krízových situáciách.

Aktivita Stavebné práce

Opravou podkrovia sa vybuduje priestor pre umiestnenie hygienických zariadení, šatňový priestor, školiaca miestnosť. Vybuduje sa korektný výstup do podkrovia po novom schodisku. Nad objektom sa vybuduje nová strecha s novou krytinou, ktorý nahradí starú poškodenú konštrukciu krovu a strešnej  krytiny. V opravenej časti objektu sa opraví technická  vybavenosť stavby. Zvislé nosné konštrukcie podkrovia sú navrhované steny z ľahčeného pórobetónu,  steny hrúbky 300 mm ukladané po obvode stavby. Ako nosná stena sa použije stena v navrhovanom schodiskovom priestore pre vynesenie stropu. V krove sú na nesenie vrcholovej väznice dreveného krovu navrhované podporné stĺpiky. Vodorovné nosné konštrukcie sú navrhované ako nový strop nad prízemím. Po obvode stavby je riešený železobetónový veniec.

V objekte je  navrhovaná úprava schodiska, v objekte sa vybuduje nové oceľové schodisko z 1. nadzemného podlažia do 2. nadzemného podlažia. Nosná konštrukcia schodiska  je z oceľových  profilov, na schodisku je navrhované oceľové zábradlie výšky 1100 mm .

Strecha objektu je navrhovaná ako nízka valbová  strecha . Konštrukcia krovu je drevená viazaná , s nízkym spádom . Ako krytina je navrhovaný oceľový profilovaný plech na drevenom latovaní. V konštrukcii strechy je navrhovaná difúzna fólia , kontralaty a latovanie. V streche bude inštalovaný kompletný systém odvodňovacích žľabov a odvodňovacích zvodov. V hygienických zariadeniach bude pod keramický obklad a dlažbu realizovaný hydroizolačný náter.

 

 

Tepelná izolácia : 

Obvodový plášť sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom. Tepelnoizolačnú vrstvu tvoria dosky z expandovaného polystyrénu hr. 100 mm. Navrhované sú v dôsledku požiarnej bezpečnosti stavby aj požiarne zábrany z minerálnej vlny  hr. 100 mm.

Okná a dvere  :

Okná navrhujeme nové plastové farby šedej .  Garážové dvere rolovacie-brány. Navrhované sú nové vstupné dvere hliníkové so zasklením.

Povrchové úpravy  :

Povrchovú úpravu kontaktného zatepľovacieho systému tvorí ťahaná farebná stierka. Omietkovina sa aplikuje na armovaciu stierku vystuženou sklotextílnou mriežkou. Pred nanesením finálnej povrchovej úpravy sa armovacia stierka napenetruje penetračným náterom. Na sokel sa použije umelý kameň. Vnútorné priestory  sa vystierkujú a následne vymaľujú.

Podlahy   :

V objekte sa vybudujú nové podlahy, podlahy sú navrhované podľa účelu miestnosti:

•          keramické dlažby -  schodiskový priestor, hygienický vybavenie, šatňová priestor.

•          západný vstup – protišmyková  flambovaná žula

•          školiaca miestnosť – keramická dlažba

Klampiarske  výrobky   :

Nové klampiarske výrobky sú navrhované do strešnej konštrukcie na vybudovanie dažďových žľabov a zvodov, v streche sú navrhované snehové lapače.  Klampiarske výrobky sú navrhované z pozinkovaného  plechu  hr. 0,63 mm s poplastovaným povrchom.

TECHNICKÉ  VYBAVENIE  OBJEKTU

V objekte je riešené nové podkrovie s novou   elektroinštaláciou . V objekte sú navrhované nové elektroinštalačné rozvody pre osvetlenie objektu, zásuvkový rozvod, prípravu teplej vody, vykurovanie podlažia a ventilátor  v hygienických zariadeniach. Navrhovaný je nový bleskozvod vedený na streche a po fasáde objektu. V objekte sa vybudujú nové hygienické zariadenia a to nová sprcha, WC a umývarka. Rozvody sa napoja na existujúce rozvody vody a kanalizácie v objekte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia budovy pošty

Hlavným cieľom projektu je zmodernizovanie pošty, kde súčasťou stavebných úprav bude oprava stien, vymaľovanie priestorov pošty, demotáž a vybúranie pôvodných priehradkových pracovísk aj s praktikáblami vrátane elektrorozvodov, výmena vstupných dverí za nové bezpečnostné dvere, výmena okien, výmena vnútorných dverí, výmena podlahovej krytiny v priestoroch pošty za dlažbu, nové elektrické rozvody v priestoroch - silnoprúd, slaboprúd, no tiež kompletná výmena zariadenia pošty a ďalšie.

 

Aktivita Stavebné práce

Strecha objektu je navrhovaná ako nízka valbová  strecha . Konštrukcia krovu je drevená viazaná , s nízkym spádom . Ako krytina je navrhovaný oceľový profilovaný plech na drevenom latovaní. V konštrukcii strechy je navrhovaná difúzna fólia , kontralaty a latovanie. V streche bude inštalovaný kompletný systém odvodňovacích žľabov a odvodňovacích zvodov. V hygienických zariadeniach bude pod keramický obklad a dlažbu realizovaný hydroizolačný náter.

Tepelná izolácia : 

Obvodový plášť sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom. Tepelnoizolačnú vrstvu tvoria dosky z expandovaného polystyrénu hr. 100 mm. Navrhované sú v dôsledku požiarnej bezpečnosti stavby aj požiarne zábrany z minerálnej vlny  hr. 100 mm.

Okná a dvere  :

Okná navrhujeme nové plastové farby šedej. Navrhovaný je nový vstup do priestorov pošty vrátane nových vstupných dverí do objektu.

 Povrchové úpravy  :

Povrchovú úpravu kontaktného zatepľovacieho systému tvorí ťahaná farebná stierka. Omietkovina sa aplikuje na armovaciu stierku vystuženou sklotextílnou mriežkou. Pred nanesením finálnej povrchovej úpravy sa armovacia stierka napenetruje penetračným náterom. Na sokel sa použije obklad z umelého kameňa . Farebný odtieň jednotlivých plôch je určený vo výkresovej časti projektovej dokumentácii. Vnútorné priestory  sa vystierkujú a následne vymaľujú.

Podlahy   :

V objekte sa vybudujú nové podlahy, podlahy sú navrhované podľa účelu miestnosti:

 • keramické dlažby -  schodiskový priestor, hygienický vybavenie, šatňová priestor.
 • miestnosť pre klientov - keramická dlažba
 • pracovisko pošty – keramická dlažba

Klampiarske  výrobky   :

Nové klampiarske výrobky sú navrhované do strešnej konštrukcie na vybudovanie dažďových žľabov a zvodov, v streche sú navrhované snehové lapače.  Klampiarske výrobky sú navrhované z pozinkovaného  plechu  hr. 0,63 mm s poplastovaným povrchom.

 

Úspešný uchádzač z výberového konania  Ján Bašiska KAMEŇ , 082 75 Nižný Slavkov 21 predložil ponuku s najnižšou cenou 62 123,14 Eur.  Uchádzač nie je platcom DPH.

Obec získala dotáciu z Prezídia Hasičského a záchranného zboru na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 29 986,00 Eur. Z rozpočtu obce bolo vyčlenených 32 137,14  Eur. Práce na budovách hasičskej zbrojnice a pošty momentálne prebiehajú.

 


Vytvorené: 29. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 6. 2018 12:52
Autor: