Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

  • Horní Slavkov

  • Malý Slavkov

  • Slavkov pod Hostýnem

  • Slavkov u Brna

  • Slavkov u Opavy

  • Slavkov u Uh. Hradiště

  • Slavkovce

  • Slawkow

  • Veľký Slavkov

  • Vyšný Slavkov

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 5
ďalší posledná

Kniha

Ponúkame na predaj knihu "Z dejín okolia Spišského Hradu" od celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor:

Stretnutie Slavkovov

Stretnutie Slavkovov sa tohto roku konalo v dňoch 10.-12. augusta 2018 v Slavkove spod Javoriny celý text

ostatné | 21. 8. 2018 | Autor:

Zber šatstva

V našej obci sa v dňoch od 8.augusta do 15.septembra uskutoční zber obnoseného šatstva. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor:

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

Oprava hasičskej zbrojnice a pošty. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nižný Slavkov - Textová časť

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárské účely. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nižný Slavkov - Grafická časť

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárské účely. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:

OZNÁMENIE SLOVENSKEJ POŠTY

Pošta Nižný Slavkov bude z dôvodu rekonštrukcie ZATVORENÁ v čase od 25.06.2018 do 31.08.2018. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor:

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor:

Deň rodiny v Nižnom Slavkove

V našej obci sa 03.06.2018 uskutočnilo športové podujatie pri príležitosti Dňa rodiny. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor:

Festival - Rumunsko

V dňoch 7.-10. mája sa deti z CVČ zúčastnili na festivale v Rumunsku. celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor:

Protokol Rozvoja obcí a miest 2017

Tento dokument potvrdzuje, že obec Nižný Slavkov bola vyhodnotená v roku 2017 ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. celý text

ostatné | 18. 2. 2018 | Autor:

Dolina Čierneho močiara

Takto vyzerala Dolina Čierneho močiara pred pár desiatkami rokov. celý text

ostatné | 18. 2. 2018 | Autor:

Zmena spôsobu vykurovania budovy Obecného úradu Nižný Slavkov – stavebné práce

Obec Nižný Slavkov obdŕžala výsledok ex- ante kontroly k projektu Zmena spôsobu vykurovania budovy Obecného úradu Nižný Slavkov – stavebné práce. V správe sa konštatuje, že pri výkone kontroly nebolo zistené porušenie princípov a postupov VO, ktoré môžu mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Na základe overených skutočností obec môže pokračovať vo finančnej operácií. Obec na základe tohto rozhodnutia vypísala výberové konanie na dodávateľa stavebných prác. celý text

ostatné | 18. 2. 2018 | Autor:

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Dňa 1.2.2018 Ministerstvo vnútra SR pridelilo obci Nižný Slavkov dotáciu vo výške cca 30 000 eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Vzhľadom k tomu, že rekonštrukcia si vyžiada vyššie finančné náklady ako je pridelená dotácia, obec Nižný Slavkov z rozpočtu obce pokryje ostatné požadované náklady na kompletnú rekonštrukciu podľa projektovej dokumentácie. celý text

ostatné | 14. 2. 2018 | Autor:

Návrh na vklad

Zmluva o bezodplatnom prevode č. 02346/2017-PKZO -K40034/17.00 celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor:

Zber odpadu v roku 2018


ostatné | 5. 12. 2017 | Autor:

Zmena spôsobu vykurovania budovy Nižný Slavkov

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou celý text

ostatné | 9. 11. 2017 | Autor:

Deň úcty k starším 2017

21.10.2017 celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor:

X.Medzinárodné stretnutie Slavkovov

8.9.-10.9.2017 celý text

ostatné | 11. 9. 2017 | Autor:

Triedenie odpadov


ostatné | 15. 5. 2017 | Autor:

Cestovný poriadok od 1.5.2017

Zmeny v cestovnom poriadku celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor:

Schválenie žiadosti o NFP

Schválenie žiadosti o NFP celý text

ostatné | 3. 1. 2017 | Autor:
prvá
z 5
ďalší posledná