Portál na vyhľadávanie lekárov

návšteva lekára

Geoportál obce

geosense

Partnerské obce

  • Horní Slavkov

  • Malý Slavkov

  • Slavkov pod Hostýnem

  • Slavkov u Brna

  • Slavkov u Opavy

  • Slavkov u Uh. Hradiště

  • Slavkovce

  • Slawkow

  • Veľký Slavkov

  • Vyšný Slavkov

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Zápis do 1.ročníka ZŠ

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ v Nižnom Slavkove celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor:

Pozvánka OcZ

Starosta obce Nižný Slavkov zvoláva 3. zasadnutie OcZ dňa 28.03.2019 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:

Výkup papiera

Oznam o výkupe papiera a jedlého oleja. celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor:

Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019 - usmernenie celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor:

Prehlásenie pre určenie úrovne vytriedenia odpadu

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor:

Zber opotrebovaných pneumatík

V dňoch 5.2 - 15.2.2019 sa v našej obcí uskutoční zber opotrebovaných pneumatík. celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor:

Pozvánka OcZ

Pozvánka OcZ celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

Registrácia chovu ošípaných

Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor:

Zber šatstva

Zber obnoseného šatstva celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor:

Návrh VZN

Návrh VZN na úhradu nákladov za stravu v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ. celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor:

Silvester na Smrekovici

Pozývame Vás na prežitie posledného dňa v roku v krásnom prostredí Smrekovici. celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor:

Vianočný volejbalový turnaj

Obec Nižný Slavkov Vás pozýva na volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor:

Štefánsky výstup na Bachureň

Obec Nižný Slavkov Vás pozýva dňa 26. decembra na Štefanský výstup na Bachureň 1 081 m n. m.

    celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor:

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Regionálna veterinárna a potravinová správa týmto dáva na vedomie informáciu pre občana týkajúcu sa označenia psov mikročipom a registrácie chovu ošípaných. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor:

Povinná elektronická komunikácia

Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor:
Mikuláš

Mikuláš 2018

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor:

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020,2021. celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor:

Kniha

Ponúkame na predaj knihu "Z dejín okolia Spišského Hradu" od celý text

ostatné | 10. 10. 2018 | Autor:

Stretnutie Slavkovov

Stretnutie Slavkovov sa tohto roku konalo v dňoch 10.-12. augusta 2018 v Slavkove spod Javoriny celý text

ostatné | 21. 8. 2018 | Autor:

Zber šatstva

V našej obci sa v dňoch od 8.augusta do 15.septembra uskutoční zber obnoseného šatstva. celý text

ostatné | 20. 8. 2018 | Autor:

Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice

Oprava hasičskej zbrojnice a pošty. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor:

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nižný Slavkov - Textová časť

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárské účely. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Nižný Slavkov - Grafická časť

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárské účely. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:

OZNÁMENIE SLOVENSKEJ POŠTY

Pošta Nižný Slavkov bude z dôvodu rekonštrukcie ZATVORENÁ v čase od 25.06.2018 do 31.08.2018. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor:

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor:

Deň rodiny v Nižnom Slavkove

V našej obci sa 03.06.2018 uskutočnilo športové podujatie pri príležitosti Dňa rodiny. celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor:

Festival - Rumunsko

V dňoch 7.-10. mája sa deti z CVČ zúčastnili na festivale v Rumunsku. celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor:

Protokol Rozvoja obcí a miest 2017

Tento dokument potvrdzuje, že obec Nižný Slavkov bola vyhodnotená v roku 2017 ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. celý text

ostatné | 18. 2. 2018 | Autor:

Dolina Čierneho močiara

Takto vyzerala Dolina Čierneho močiara pred pár desiatkami rokov. celý text

ostatné | 18. 2. 2018 | Autor:

Zmena spôsobu vykurovania budovy Obecného úradu Nižný Slavkov – stavebné práce

Obec Nižný Slavkov obdŕžala výsledok ex- ante kontroly k projektu Zmena spôsobu vykurovania budovy Obecného úradu Nižný Slavkov – stavebné práce. V správe sa konštatuje, že pri výkone kontroly nebolo zistené porušenie princípov a postupov VO, ktoré môžu mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Na základe overených skutočností obec môže pokračovať vo finančnej operácií. Obec na základe tohto rozhodnutia vypísala výberové konanie na dodávateľa stavebných prác. celý text

ostatné | 18. 2. 2018 | Autor:
prvá
z 4
posledná