Get Adobe Flash player
Úvod Cirkev
 
Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Nižnom Slavkove

 

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Nižný  Slavkov,
Titul kostola: Narodenie Panny Márie, 8. september
Deň konsekrácie: 9. november 1997
dekanát: Lipany (doc.ThDr. Peter Sedlák, farár v Rožkovanoch),
arcidiecéza: Košice (arcibiskup Mons. Bernard Bober)

správca farnosti: Mgr. Ľubomír Vaňo, farár
adresa: RKFÚ č.79, 08275 Nižný Slavkov
telefón: 051 4591448
IČO: 31 998 607
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
číslo účtu5023754916/0900    Za každý milodar Vám úprimne ďakujeme!

 

V Nižnom Slavkove sa konala odpustová slávnosť k sv. Joachimovi a Anne (TK KBS, TV Lux; pz)

V Nižnom Slavkove sa konala odpustová slávnosť k sv. Joachimovi a Anne. Pri tejto príležitosti posvätili obnovený kostol, nový zvon a fresku sv. Krištofa.

 http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150806026

 

Vzácne stretnutie so sv.Terezkou z Lisieux a jej tichým dažďom ruží v nedeľu
17. 1. 2016 v Kostole Krista Kráľa v Prešove - Sekčove.
BOHU VĎAKA ZA VŠETKO ! ! !

Viac info na: 

www.tkkbs.sk

Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (prvý deň návštevy)

Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (druhý deň návštevy)

Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (tretí deň návštevy)

Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (štvrtý deň návštevy)

Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (piaty deň návštevy)

Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (šiesty deň návštevy)

Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (7. a 8. deň návštevy)

Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (9./10. deň návštevy)

Púť relikvií svätej Terézie z Lisieux na Slovensku (11. deň návštevy)

 

 

Takto vyzeral náš kostol pred začiatkom generálnej opravy, pred 17. 6. 2013.

 

- Demontáž starej strešnej krytiny,

- výmena poškodených krokiev,

- montáž fólie a nové latovanie strechy,

- chemická injektáž východnej a severnej steny,

- osekávanie starých, vlhkých a poškodených omietok.

 FOTOGALÉRIA

 

- Pokračovanie odstraňovania starej omietky (v hornej časti ručným oklepávaním)

- Odstránenie omietky na Kaplnke Sv. Jána Nepomuckého

- Odstránenie omietky po celom obvode interiéru kostola do výšky cca 60 cm

- Vysokotlaková injektáž na opravenie trhlín v stenách kostola, aj Kaplnky sv. Jána

- Aplikácia cementového špricu na odkryté časti kamenných stien

- Aplikácia vonkajšej omietky hrubo zatretej (severná a západná strana)

- Odkrytie gotického okna a príprava na reštaurovanie na východnej stene

- NIEKOĽKODŇOVÁ PRESTÁVKA: špeciálny reštaurátorský prieskum

  (východná a južná strana) pozn: Vykonával ho KPU PREŠOV

  a Reštaurátorsky ateliér Levoča

- Klampiarske oplechovanie spodných častí strechy po celom obvode

- Osadenie hákov a samrínových žľabov (príprava na celkové zakrytie strechy)

- Dvojitý ochranný náter vežových hodín (všetky svetové strany)

FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Vyspravenie zvetralej omietky v niektorých vrchných častiach veže

-        Dvojitý náter fasádny silikátový + penetračný podklad na 2/3 veže

-        Ochranný náter okenných svetlíkov veže, okien zvonka a okeníc vedľa zvonov

-        Celková revízia bleskozvodu

-        Aplikácia vonkajšej omietky hrubo zatretej (južná a východná strana)

-        Vyhotovenie 3 šembrán podľa pokynov KPU v Prešove

-        Vyspravenie dier na Kaplnke sv. Jána Nepomuckého

-        Odstránenie plechu a starého krovu na Kaplnke sv. Jána Nepomuckého

-        Zhotovenie nového krovu, ochrannej fólie a latovania na Kaplnke sv. Jána

-        Rozobranie okenného otvoru do polovice steny na východnej strane kostola

-        Odstránenie plastových odvetrávacích rúr okolo kostola (od 60 cm vyššie)

-        Vysekanie nízkej vonkajšej zárubne pri sakrestii

-        Osadenie nového prekladu a dosekanie otvoru pre novú zárubeň pri sakrestii

-        Dve jadrové vrty (odvetrávacie otvory) v Kaplnke sv. Anny

-        Hĺbkové špárovanie gotického okna (injektáž a spevnenie) na východnej strane

-        Celková zakrytie strechy kostola strojovo falcovanými hliníkovými pásmi hrúbky 0,7 mm

-        Osadenie 24 vetračiek na hrebeni strechy a 2 strešných okenných výlezov

-        Odstránenie plechu a starého latovania na bočnom vchode do kostola (babinec)

-        Zhotovenie nového latovania a ochrannej fólie aj 3 rohových krokiev na bočnom vchode do kostola (babinec)

-        Zakrytie bočného vchodu do kostola (babinca) aj s novými samrínovými hákmi ažľabmi

-        Zakrytie vchodu do veže kostola (tureň) aj s novými samrínovými hákmi a žľabmi

-        Celkové oplechovanie vrchných častí oporných múrov kostola a oporného oblúka na východnej strane kostola

 FOTOGALÉRIA

 

- Osadenie 5 nových zvodov zo strechy kostola na dažďovú vodu (august)
- Celkové oplechovanie strechy Kaplnky sv. Jána Nepomuckého (august)
- Reštaurátorský prieskum vnútorných malieb a stien kostola (26.8. – 13.9.2013) o Vykonával ho Reštaurátorsky ateliér Levoča
- Osadenie nových vonkajších dubových dverí do sakrestie kostola (3. september)
- Penetrácia južnej steny kostola na miestach s pôvodnou zachovanou hrubou omietkou
- Aplikácia vonkajšej vrchnej omietky stien kostola (historické prevedenie – zachované nerovnosti)
- Vyrovnávanie veľkých dier na stenách pod sanačnú omietku + sanačný špric po celom obvode fasády
- Aplikácia vonkajšej sanačnej (2 vrstvy) omietky v soklovej časti do výšky cca 190 cm po celom obvode fasády
- Dvojitý náter fasádny silikátový + penetračný podklad v spodnej časti veže
- Aplikácia izolačnej omietky epasit do výšky cca 25 cm v soklovej časti po celom obvode fasády
- Jadrový vrt pod vežou (vetrací otvor), nad prístreškom západného vchodu do kostola
- Vyčistenie stien v interiéri kostola vzduchom na sanačný špric po celom obvode soklovej časti
- Penetrácia + sanačný špric v interiéri kostola po celom obvode soklovej časti cca 60 cm, v kaplnke sv. Anny 140 cm aj viac
- Vyspravenie stien interiéru po celkovo 51 sondách reštaurátorov v 2 vrstvách
- Penetrácia stien Kaplnky sv. Jána Nepomuckého na miestach s pôvodnou zachovanou hrubou omietkou + vonkajšia omietka hrubo zatretá
- Aplikácia vonkajšej vrchnej omietky hladko zatretej na Kaplnke sv. Jána Nepomuckého
- Výroba a montáž dvoch nových okien z liateho skla ( gotické okno na východnej strane)
- Osadenie ochrannej lišty na východnej strane (cca 20 m) + tmelenie ( 50 vrtov)
- Vyčistenie radu tehál + izolačný náter na východnej strane kostola (tzv. „balkon dicht“)
- Osadenie vetracích mriežok 6 ks + tmelenie na troch vetracích otvoroch kostola
- Náter kríža na hrebeni východnej steny
- Odborné vyspravenie kamenného portálu na západnej strane kostola (vchod „chlopinec“)
- Dvojitý ochranný náter vonkajšieho rámu 3 veľkých okien na južnej strane kostola
- Ochranný náter prístrešku nad vchodom do kostola pod vežou - drevenej aj plechovej časti
- Doplnenie elektroinštalácie v soklovej časti interiéru kostola - Revízia, doplnenie a zmodernizovanie zabezpečovacieho zariadenia kostola
- Oprava preseknutého kábla na digitálny svetelný číselník od orgánu
- Omietnutie soklovej časti interiéru kostola sanačnou omietkou po celom obvode v hrubej aj jemnej vrstve
- Dvojitý náter dosiek na nové podhľady kostola
- Odstránenie starých a namontovanie nových podhľadov pod strechu (odtieň „Palisander“) na celej južnej a časti západnej a severnej strany kostola
- Zabetónovanie (vyvýšenie chodníka) nad vzdušným kanálom v celej dĺžke severnej, západnej a časti južnej strany kostola
- Osadenie zemných žľabov na dažďovú vodu pri 2 zvodoch a vyspravenie dlažby vedľa nich
- Namontovanie nového radu paluboviek nad vchodom do veže kostola s dvojitým ochranným náterom („Palisander“)

 

 

V roku 2013 sme s rekonštrukčnými prácami skončili.

Vo štvrtok 10.októbra 2013 sme po 17 týždňoch  (od 12. júna) opäť začali sláviť sv. omše v obnovovanom kostole.

 Nech je za všetko, zvlášť za vynikajúce počasie, oslávený a pochválený

 Trojjediný Boh Otec i Syn i Duch Svätý!

 BOHU VĎAKA ! ! !

 

 FOTOGALÉRIA

 

5. etapa generálnej opravy kostola v Nižnom Slavkove

12. februára 2014 boli aj vzhľadom k priaznivému počasiu dokončené na streche kostola zachytávače snehu hliníkové s povrchovou úpravou RALL 8017. Na južnej strane v jednoradovom prevedení, na severnej v dvojradovom prevedení nad sebou.

- Odstránenie starých premalieb poškodeného podkladu, brúsenie a tmelenie jednotlivých častí

- Očistenie a odmastenie všetkých ornamentov

- Prebrúsenie zadnej časti oltára a impregnácia proti drevokaznému hmyzu a plesniam

- Namorenie ornamentov Salokrylom

- Premaľba do pôvodného stavu olejovou farbou

 - Pozlacovanie ornamentiky a pozlátených častí oltára zlatou fóliou


- Pozlacovanie Bohostánku 23,75 karátovým zlatom, úprava vnútornej časti striebornou fóliou a záverečná konzervácia

- Reštaurovanie 2 bočných reliéfov – Zvestovanie a Narodenie P. Márie - Reštaurovanie 2 bočných anjelov pri Bohostánku

- Doplnenie chýbajúcich , alebo rozpadnutých častí ornamentiky čisto novými dielmi

- Reštaurovanie 3 sôch – Immaculata, sv. Peter a sv. Pavol

 

 FOTOGALÉRIA

 

6. etapa

Od 9. do 17. júna 2014 bolo vykonané dvojité maľovanie exteriéru celého kostola aj kaplnky sv. Jána Nepomuckého po predchádzajúcej penetrácii celej dotknutej plochy.

Veža, bočný vchod, vchod na vežu aj spolu s kaplnkou sú vymaľované v tmavšom odtieni, vzhľadom k ich mladšej histórii vzniku. Steny kostola a lemovanie veže je v svetlejšom – pôvodnom odtieni, aby sa zvýraznila kontinuita s minulosťou a staršia história vzniku samého kostola.

Táto náročná remeselno-umelecká práca obnášala nasledujúce činnosti:

-čistenie starej farby a vyspravovanie popraskaných omietok a plesnivých plôch

-vysprávka väčších i menších trhlín a následné štukovanie stien

-penetrácia a následný dvojitý farebný náter vo svätyni, lodi, kaplnke sv.Anna, hlavnom a bočnom vchode a tiaž aj v sakrestii kostola

-vytvorenie nového vetracieho otvoru vo svätyni kostola

-pre lepšie celkové odvetranie svätyne

-zvýšenie ťahu odvetrávania lode skrze komínkový efekt v už existujúcom vetracom otvore, ktorý bude zamaskovaný nehrdzavejúcim „sitovým“ plechom

-vysprávka svetlíka na východnej stene s jeho farebným prispôsobením k svätyni kostola a vysprávka okenného medzipriestoru za daným svetlíkom

-figurálna maľba predovšetkým v lodi kostola, zvýraznenie starých, vyblednutých, zamastených a zaprášených kompozícií, predovšetkým na víťaznom oblúku kostola

-páskovanie nových rámov okolo figurálnej maľby, rebier a nová ornamentika v lodi kostola

-niekoľko vhodne zvolených nových kompozícií v rámci celého interiéru kostola, kaplnky sv.Anny, hlavného aj vedľajšieho vchodu. (Prekonzultované s KPU v Prešove aj veriacimi)

-renovácia (pieskovanie) 3 vstupných portálov+ 2 historických pastofórií vo svätyni

-špeciálne vyčistenie kamenného okna do sakrestie na východnej stene...

- celková výmena zariadenia sakrestie novým vhodným a praktickým nábytkom do tohto prostredia. 

 

 FOTOGALÉRIA

 

7. etapa

Toto reštaurovanie sa uskutočňuje vďaka spolufinancovaniu Ministerstvom kultúry

SR, ktoré nám pomohlo schválením dotácie z programu OBNOV  SI  SVOJ  DOM.

Samotné reštaurovanie obnáša tieto základné a za sebou nadväzujúce činnosti:

-čistenie starej malty, špiny a sekundárnych nánosov na freske

-špeciálna hĺbková injektáž omietkových vrstiev za účelom spevnenia podkladu medzi samotnou freskou a kamenným múrom kostola

-tmelenie úbytkov omietkovej vrstvy vrámci celej fresky a celková povrchová úprava tmelu v príprave na retuš

-retušovanie – teda farebné scelenie a dopĺnenie chýbajúcich farebných častí so zachovaním pôvodnej historickej kompozície fresky sv. Krištofa a jej celková fixácia na  ploche

 

 FOTOGALÉRIA

 

-          18. októbra boli okolo kostola osadené vetracie komínky v pôvodnom odvetrávacom kanáli – 9 kusov...

      (zatiaľ bez farebného doladenia)

-          3. novembra bola nanesené špeciálna vodovzdorná malta na vrchnú časť odvetrávacieho kanála (dokončil sa tak celý obvod kostola). Osadenie zemného žľabu na dažďovú vodu pri 1 novom zvode na južnej strane a vyspravenie dlažby vedľa bočného vchodu do kostola aj doplnenie dlažby po celom obvode s terénnou úpravou pri Freske sv. Krištofa a Kaplnke sv. Jána Nepomuckého.

-          4. novembra bolo v kostole inštalované po 20 rokoch nové drevené pódium pod lavicami v troch častiach (výška 10 cm) – už tak neťahá od nôh ako doteraz ! ! !

-          12. novembra bol na juhozápadnej strane kostola  inštalovaný pamätník kňazovi Stanislavovi Františkovi Konkolayovi, ktorý ako 5 – ty. známy kňaz z histórie tu pôsobil vo veľmi nepokojných časoch 1663 -1704 najdlhšie zo všetkých kňazov. Je pochovaný na kostolnom dvore, ale presné miesto hrobu nie je známe. V časom reformácie sa o tomto kňazovi píše: „...veliteľ povstaleckého vojska Imrich Tokelius im priviedol kazateľa a snažil sa zobrať im terajšieho farára, takže sa zdržal na fare jeden a ešte jeden deň. Všetok ľud vstúpil so chrámu odhodlaný až na smrť a riekol  - Do jedného sme hotoví pomrieť, skôr, hoc nás pozabíjajú, ako by sme si dali zobrať svojho zákonného farára. Ten bez úspechu odišiel aj s protestantským kazateľom.“  Naozaj niečo obdivuhodné ! ! !

-          21. novembra bolo v kostole „na skúšku“ inštalované nové  kúrenia na báze infračervených vykurovacích fólii a to v Kaplnke sv. Anny, vo svätyni a v sakrestii  (je to 40 % z plánovanej rozlohy)

Výhoda týchto fólii: nižšia spotreba el. energie, sálavé teplo, ktoré nečmudí, nehučí a nešpiní steny

                                 a keď je teplo od nôh – je teplo celému človeku ! ! !

2. tretina generálnej opravy

Farského kostola v Nižnom Slavkove je ukončená ! ! !

Nech je dobrotivý Pán Boh oslávený za tento rok 2014, nech sa mu všade a vždy

vzdáva vďaka našimi slovami, skutkami, pesničkami, celým životom...

Nech štedro požehnáva všetkých našich dobrodincov, ktorí sa možno

aj cez túto webovú stránku nechali osloviť a pozvať k pomoci,

spoluúčasti a konkrétnemu finančnému obdarovaniu. Ďakujeme ! ! !

Nech Vás všetkých na príhovor sv. Joachima a sv. Anny, sv. Krištofa

a vašich nebeských patrónov žehná a bohato odmení

 Všemohúci Boh Otec + i Syn + i Duch Svätý +! Amen       Ľ.Vaňo, farár

 

 

 

 

 

8. etapa

8 etapa cirkev1

FOTOGALÉRIA

 

FOTOGALÉRIA

 
strankove_hodiny_v_tyzdni
 

Pozrite si veľmi peknú prezentáciu v programe PowerPoint - tu klikni a stiahni prezentáciu.

Daj mi oddané srdce a ucho, ktoré počuje, bdelého ducha a aktívne ruky, aby som sa oddal tvojim prianiam a svoj život podriadil tvojej dokonalej vôli.

 

Dňa 30. júla 2013 sa 46 pútnikov z Vyšného a Nižného Slavkova vybralo na púť do severozápadného kúta nášho Slovenska, na Oravu. Navštívili sme Oravský Podzámok, Klin na Orave, Oravskú priehradu a svojráznu dedinku Podbiel. Večer sem svoje putovanie zavŕšili v rodisku bl. sestry Zdenky Schelingovej, v Krivej na Orave. Tu nás pozval miestny duchovný otec Rudolf Schuster. Už desať rokov sa tu na prelome júla a augusta konajú duchovné stretnutia s touto blahoslavenou rehoľnou sestričkou. Obdivovali sme nádherne vymaľovaný a priestranný chrám, videli opravovanú faru a zúčastnili sa na sv. omši pod holým nebom. Po sv. omši sme si uctili relikvie tejto blahoslavenej a po srdečnom agapé, ktoré nám pripravili domáci v miestnej škole sme sa vrátili domov. Celý deň sme mali krásne počasie, pod mrakom, príjemné schladenie po dňoch horúčav. Nech je Pán za všetko a aj tento deň pochválený a zvelebený. d.otec Ľ. Vaňo. 

 

 

 

Fotogaléria - Sviatok bl. sestry Zdenky 2013 farnosť Nižný Slavkov od Ján Džubek

 

Už začiatkom roku 2012 boli veriaci našej farnosti oslovení duchovným otcom Mgr. Ľubomírom Vaňom, že v dňoch 7.5. až 14.5.2012 sa bude konať púť do Svätej zeme. Ako spoluorganizátor tejto púte bol aj duchovný otec z Vyšného Slavkova Mgr. Rudolf Schuster. Okrem týchto dvoch farností sa púte zúčastnili aj veriaci z viacerých obcí.

O množstvo duchovných zážitkov z tejto púte sa chceme podeliť s ostanými veriacimi z tejto farnosti. Fotografie môžte pozrieť v našom fotoalbume.

IMG_0351
IMG_1592
IMG_0309
IMG_1622
IMG_0302