Get Adobe Flash player
Úvod Cirkev

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Nižnom Slavkove

 
Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Nižný  Slavkov,
Titul kostola: Narodenie Panny Márie, 8. september
Deň konsekrácie: 9. november 1997
dekanát: Lipany (dekan ThLic. Tomáš Čap),
arcidiecéza: Košice (arcibiskup Mons. Bernard Bober)

duchovný otec: Mgr. Ľubomír Vaňo, farár
adresa: RKFÚ č.79, 08275 Nižný Slavkov
telefón: 051 4591448
IČO: 31 998 607
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
číslo účtu5023754916/0900    Za každý milodar Vám úprimne ďakujeme!
 

liturgicky prehlad na velkonocny tyzden

 

velkonocny pozdrav 2014

 

„Pierko k pierku bude perina, euro k euru a bude opravený Boží dom !"

Všetkým rodákom z Nižného Slavkova, všetkým návštevníkom tejto stránky,
všetkým ochotným ľuďom dobrej vôle ! ! !
V mene veriacich našej farnosti aj v mene svojom Vás všetkých úprimne prosím a povzbudzujem k prejaveniu kresťanskej viery a solidarity
pri generálnej oprave nášho Farského kostola Narodenia Panny Márie v Nižnom Slavkove.

Od júna 2013 plánujeme s Božou pomocou uskutočniť:
-   výmena celej strešnej krytiny kostola (okrem veže)
-         celková obnova vonkajšej fasády s vymaľovaním a odvodnením kostola
-         vymaľovanie interiéru kostola  s umeleckou renováciou figurálnej výmaľby
-         generálna oprava zvonov a nové odbíjacie zariadenie k vežovým hodinám
-         vyriešiť vykurovanie praktickejším a účelnejším spôsobom ako doteraz
-         celková revízia elektroinštalácie kostola
-         výmena starej a nepraktickej spovednice

Každá Vaša modlitba aj darované euro nám veľmi pomôže !

V prípade akýchkoľvek otázok som ochotný Vám ich zodpovedať
telefonicky na 051 4591448, či mailom: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Nech Vás za Vašu ochotnú pomoc žehná a odmení
Všemohúci Boh Otec + i Syn + i Duch Svätý + !

s   úctou    Ľ. Vaňo, farár

Číslo účtu našej farnosti je: 5023754916/0900

To, ako vyzerá náš kostol  v tomto čase si môžete pozrieť tu.

 

 

- Demontáž starej strešnej krytiny,

- výmena poškodených krokiev,

- montáž fólie a nové latovanie strechy,

- chemická injektáž východnej a severnej steny,

- osekávanie starých, vlhkých a poškodených omietok.

 FOTOGALÉRIA

 

- Pokračovanie odstraňovania starej omietky (v hornej časti ručným oklepávaním)

- Odstránenie omietky na Kaplnke Sv. Jána Nepomuckého

- Odstránenie omietky po celom obvode interiéru kostola do výšky cca 60 cm

- Vysokotlaková injektáž na opravenie trhlín v stenách kostola, aj Kaplnky sv. Jána

- Aplikácia cementového špricu na odkryté časti kamenných stien

- Aplikácia vonkajšej omietky hrubo zatretej (severná a západná strana)

- Odkrytie gotického okna a príprava na reštaurovanie na východnej stene

- NIEKOĽKODŇOVÁ PRESTÁVKA: špeciálny reštaurátorský prieskum

  (východná a južná strana) pozn: Vykonával ho KPU PREŠOV

  a Reštaurátorsky ateliér Levoča

- Klampiarske oplechovanie spodných častí strechy po celom obvode

- Osadenie hákov a samrínových žľabov (príprava na celkové zakrytie strechy)

- Dvojitý ochranný náter vežových hodín (všetky svetové strany)

FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Vyspravenie zvetralej omietky v niektorých vrchných častiach veže

-        Dvojitý náter fasádny silikátový + penetračný podklad na 2/3 veže

-        Ochranný náter okenných svetlíkov veže, okien zvonka a okeníc vedľa zvonov

-        Celková revízia bleskozvodu

-        Aplikácia vonkajšej omietky hrubo zatretej (južná a východná strana)

-        Vyhotovenie 3 šembrán podľa pokynov KPU v Prešove

-        Vyspravenie dier na Kaplnke sv. Jána Nepomuckého

-        Odstránenie plechu a starého krovu na Kaplnke sv. Jána Nepomuckého

-        Zhotovenie nového krovu, ochrannej fólie a latovania na Kaplnke sv. Jána

-        Rozobranie okenného otvoru do polovice steny na východnej strane kostola

-        Odstránenie plastových odvetrávacích rúr okolo kostola (od 60 cm vyššie)

-        Vysekanie nízkej vonkajšej zárubne pri sakrestii

-        Osadenie nového prekladu a dosekanie otvoru pre novú zárubeň pri sakrestii

-        Dve jadrové vrty (odvetrávacie otvory) v Kaplnke sv. Anny

-        Hĺbkové špárovanie gotického okna (injektáž a spevnenie) na východnej strane

-        Celková zakrytie strechy kostola strojovo falcovanými hliníkovými pásmi hrúbky 0,7 mm

-        Osadenie 24 vetračiek na hrebeni strechy a 2 strešných okenných výlezov

-        Odstránenie plechu a starého latovania na bočnom vchode do kostola (babinec)

-        Zhotovenie nového latovania a ochrannej fólie aj 3 rohových krokiev na bočnom vchode do kostola (babinec)

-        Zakrytie bočného vchodu do kostola (babinca) aj s novými samrínovými hákmi ažľabmi

-        Zakrytie vchodu do veže kostola (tureň) aj s novými samrínovými hákmi a žľabmi

-        Celkové oplechovanie vrchných častí oporných múrov kostola a oporného oblúka na východnej strane kostola

 FOTOGALÉRIA

 

- Osadenie 5 nových zvodov zo strechy kostola na dažďovú vodu (august)
- Celkové oplechovanie strechy Kaplnky sv. Jána Nepomuckého (august)
- Reštaurátorský prieskum vnútorných malieb a stien kostola (26.8. – 13.9.2013) o Vykonával ho Reštaurátorsky ateliér Levoča
- Osadenie nových vonkajších dubových dverí do sakrestie kostola (3. september)
- Penetrácia južnej steny kostola na miestach s pôvodnou zachovanou hrubou omietkou
- Aplikácia vonkajšej vrchnej omietky stien kostola (historické prevedenie – zachované nerovnosti)
- Vyrovnávanie veľkých dier na stenách pod sanačnú omietku + sanačný špric po celom obvode fasády
- Aplikácia vonkajšej sanačnej (2 vrstvy) omietky v soklovej časti do výšky cca 190 cm po celom obvode fasády
- Dvojitý náter fasádny silikátový + penetračný podklad v spodnej časti veže
- Aplikácia izolačnej omietky epasit do výšky cca 25 cm v soklovej časti po celom obvode fasády
- Jadrový vrt pod vežou (vetrací otvor), nad prístreškom západného vchodu do kostola
- Vyčistenie stien v interiéri kostola vzduchom na sanačný špric po celom obvode soklovej časti
- Penetrácia + sanačný špric v interiéri kostola po celom obvode soklovej časti cca 60 cm, v kaplnke sv. Anny 140 cm aj viac
- Vyspravenie stien interiéru po celkovo 51 sondách reštaurátorov v 2 vrstvách
- Penetrácia stien Kaplnky sv. Jána Nepomuckého na miestach s pôvodnou zachovanou hrubou omietkou + vonkajšia omietka hrubo zatretá
- Aplikácia vonkajšej vrchnej omietky hladko zatretej na Kaplnke sv. Jána Nepomuckého
- Výroba a montáž dvoch nových okien z liateho skla ( gotické okno na východnej strane)
- Osadenie ochrannej lišty na východnej strane (cca 20 m) + tmelenie ( 50 vrtov)
- Vyčistenie radu tehál + izolačný náter na východnej strane kostola (tzv. „balkon dicht“)
- Osadenie vetracích mriežok 6 ks + tmelenie na troch vetracích otvoroch kostola
- Náter kríža na hrebeni východnej steny
- Odborné vyspravenie kamenného portálu na západnej strane kostola (vchod „chlopinec“)
- Dvojitý ochranný náter vonkajšieho rámu 3 veľkých okien na južnej strane kostola
- Ochranný náter prístrešku nad vchodom do kostola pod vežou - drevenej aj plechovej časti
- Doplnenie elektroinštalácie v soklovej časti interiéru kostola - Revízia, doplnenie a zmodernizovanie zabezpečovacieho zariadenia kostola
- Oprava preseknutého kábla na digitálny svetelný číselník od orgánu
- Omietnutie soklovej časti interiéru kostola sanačnou omietkou po celom obvode v hrubej aj jemnej vrstve
- Dvojitý náter dosiek na nové podhľady kostola
- Odstránenie starých a namontovanie nových podhľadov pod strechu (odtieň „Palisander“) na celej južnej a časti západnej a severnej strany kostola
- Zabetónovanie (vyvýšenie chodníka) nad vzdušným kanálom v celej dĺžke severnej, západnej a časti južnej strany kostola
- Osadenie zemných žľabov na dažďovú vodu pri 2 zvodoch a vyspravenie dlažby vedľa nich
- Namontovanie nového radu paluboviek nad vchodom do veže kostola s dvojitým ochranným náterom („Palisander“)

 

 

V roku 2013 sme s rekonštrukčnými prácami skončili.

Vo štvrtok 10.októbra 2013 sme po 17 týždňoch  (od 12. júna) opäť začali sláviť sv. omše v obnovovanom kostole.

 Nech je za všetko, zvlášť za vynikajúce počasie, oslávený a pochválený

 Trojjediný Boh Otec i Syn i Duch Svätý!

 BOHU VĎAKA ! ! !

 

 

5. etapa generálnej opravy kostola v Nižnom Slavkove

12. februára 2014 boli aj vzhľadom k priaznivému počasiu dokončené na streche kostola zachytávače snehu hliníkové s povrchovou úpravou RALL 8017. Na južnej strane v jednoradovom prevedení, na severnej v dvojradovom prevedení nad sebou.

 

Od 4. decembra 2013 do 24. februára 2014 boli na hlavnom oltári uskutočnené práce:

- Odstránenie starých premalieb poškodeného podkladu, brúsenie a tmelenie jednotlivých častí

- Očistenie a odmastenie všetkých ornamentov

- Prebrúsenie zadnej časti oltára a impregnácia proti drevokaznému hmyzu a plesniam

- Namorenie ornamentov Salokrylom

- Premaľba do pôvodného stavu olejovou farbou

 

 Je potrebné ešte uskutočniť:

- Pozlacovanie ornamentiky a pozlátených častí oltára zlatou fóliou

- Pozlacovanie Bohostánku 23,75 karátovým zlatom, úprava vnútornej časti striebornou fóliou a záverečná konzervácia

- Reštaurovanie 2 bočných reliéfov – Zvestovanie a Narodenie P. Márie - Reštaurovanie 2 bočných anjelov pri Bohostánku

- Doplnenie chýbajúcich , alebo rozpadnutých častí ornamentiky čisto novými dielmi

- Reštaurovanie 3 sôch – Immaculata, sv. Peter a sv. Pavol

Vzhľadom k značnému poškodenie niektorých častí oltára a v závislosti od času, potrebného na prirodzené schnutie jednotlivých častí sa ukončenie reštaurátorských prác na oltári predpokladá okolo Veľkej noci 2014.

 

 

Fotogaléria

 
strankove_hodiny_v_tyzdni
 

Pozrite si veľmi peknú prezentáciu v programe PowerPoint - tu klikni a stiahni prezentáciu.

Daj mi oddané srdce a ucho, ktoré počuje, bdelého ducha a aktívne ruky, aby som sa oddal tvojim prianiam a svoj život podriadil tvojej dokonalej vôli.

 

Dňa 30. júla 2013 sa 46 pútnikov z Vyšného a Nižného Slavkova vybralo na púť do severozápadného kúta nášho Slovenska, na Oravu. Navštívili sme Oravský Podzámok, Klin na Orave, Oravskú priehradu a svojráznu dedinku Podbiel. Večer sem svoje putovanie zavŕšili v rodisku bl. sestry Zdenky Schelingovej, v Krivej na Orave. Tu nás pozval miestny duchovný otec Rudolf Schuster. Už desať rokov sa tu na prelome júla a augusta konajú duchovné stretnutia s touto blahoslavenou rehoľnou sestričkou. Obdivovali sme nádherne vymaľovaný a priestranný chrám, videli opravovanú faru a zúčastnili sa na sv. omši pod holým nebom. Po sv. omši sme si uctili relikvie tejto blahoslavenej a po srdečnom agapé, ktoré nám pripravili domáci v miestnej škole sme sa vrátili domov. Celý deň sme mali krásne počasie, pod mrakom, príjemné schladenie po dňoch horúčav. Nech je Pán za všetko a aj tento deň pochválený a zvelebený. d.otec Ľ. Vaňo. 

 

 

 

Fotogaléria - Sviatok bl. sestry Zdenky 2013 farnosť Nižný Slavkov od Ján Džubek

 

Už začiatkom roku 2012 boli veriaci našej farnosti oslovení duchovným otcom Mgr. Ľubomírom Vaňom, že v dňoch 7.5. až 14.5.2012 sa bude konať púť do Svätej zeme. Ako spoluorganizátor tejto púte bol aj duchovný otec z Vyšného Slavkova Mgr. Rudolf Schuster. Okrem týchto dvoch farností sa púte zúčastnili aj veriaci z viacerých obcí.

O množstvo duchovných zážitkov z tejto púte sa chceme podeliť s ostanými veriacimi z tejto farnosti. Fotografie môžte pozrieť v našom fotoalbume.

IMG_0390
IMG_0683
IMG_1417
IMG_1087
IMG_1696